Nabij de begraafplaats van Stedum zijn, in een onbebouwd stuk grond, essen aangeplant. Het zijn bomen even oud als ik ben. Ze staan als een windsingel rond de dodenakker.

In deze bomen wil ik portretten uithakken, in een ovaal niet groter dan een A4. De uitgehakte portretten zullen over een aantal jaren dichtgroeien; de schors zal de wond weer sluiten.

De beeltenis zal worden opgenomen in de boom, alsof er niets gebeurt is. Alleen het lidteken zal herinneren aan de ingreep.